Vize obce Tetín

Co je Vize obce a jak probíhá práce?

Co je vize rozvoje?


Vážení občané obce Tetín, těší nás, že se s vámi můžeme setkávat nad zpracováním vize Vaší obce.
Vize rozvoje, kterou pro Vás zpracováváme, je strategickým dokumentem, jehož cílem je komplexní náhled na obec, její potenciály i bariéry a vytvoření vize - dlouhodobých témat, které pomohou zkvalitnit život v obci a posílí její jedinečnost. Jako prostředek k tomu budou sloužit analytické mapy, výsledkem pak bude soubor jednoduchých architektonických studií, které budou ukazovat konkrétní záměry. Tyto záměry budou vizualizovány tak, aby mohly sloužit jako projektové záměry i diskuzní témata.

Postup práce


1. Anketa
a analýza obce

Úplně na začátku se seznámíme s vašimi názory a zkušenostmi formou ankety. Zároveň načítáme již hotové projekty v obci a studujeme histroické prameny. Výsledky ankety následně zpracujeme.

2. Terénní průzkum
a rozhovory

Po teoretickém poznámí obce se vydáme k vám. Procházíme obcí, na místě ji mapujeme a analyzujeme. Ověřujeme odpovědi v anketě a setkáváme se s obyvateli obce. Protože v obci také nocujeme, sledujeme její fungování v různých denních dobách.

3. Zpracování
vize

Nastudované podklady a výsledky průzkumu zpracujeme do analytických map a konkrétních řešení (nápadů).

4. Prezentace
vize

Odevzdáním vize naše práce nekončí! Výsledky prezentujeme vedení obce a občanům obce. Děláme vše pro to, aby výsledky našich zjištění nezapadly, naopak, započaly společnou práci na budoucím rozvoji obce.

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: